WE GEBRUIKEN COOKIES OP DEZE SITE OM UW GEBRUIKERSERVARING TE VERBETEREN
Door op een link op deze pagina te klikken geeft u ons toestemming om cookies in te stellen.
Meer info
OK, IK GEEF TOESTEMMING
NEE BEDANKT
|
Online tentoonstelling
|
TAAL
 • HOME
 • OVER SUNGROW
 • Oplossingen
  PV-SYSTEMEN

  Residentiële systemen

  Commerciële systemen

  Nutssystemen

  OPSLAGSYSTEEM

  Residentiële opslagsystemen

  Commerciële opslagsystemen

  Opslagsystemen voor nutstoepassingen

  DRIJVENDE PV-SYSTEMEN

  Drijvende PV-SYSTEMEN

  ZONNE-ENERGIECENTRALES

  Business Unit Residentiële PV

  Business Unit Groene energie

 • Producten
  PV-SYSTEMEN

  Stringomvormers

  Centrale omvormers

  1+X Modulaire Omvormer

  Bedrijfsklare oplossingen

  Middenspanningsstations

  OPSLAGSYSTEMEN

  Hybride Omvormers

  Energieopslagsystemen

  Batterijen

  ACCESSOIRES EN MONITORING

  Monitoring

  Accessoires

  EV-LADER

  AC Lader

  DC Lader

  DRIJVENDE PV-SYSTEMEN

  Drijvende platforms

  Drijvers

 • SERVICE & ONDERSTEUNING
  ONLINE SERVICES
  NEEM CONTACT MET ONS OP
  CONTACTFORMULIER
ZOEKEN
Ik denk dat je het wilt vinden.
Online
exhibition
SEARCH
Guess you want to find it.
Land
Privacybeleid
Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: Juni 2020


Sungrow neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder aan de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder vind je informatie over hoe we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je onze website gebruikt of rechtstreeks contact met ons hebt. Je kunt dit beleid altijd raadplegen op onze website.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE


De websitebeheerder en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG zijn Sungrow Power Supply Co., Ltd., adres: No.1699 Xiyou Rd., New & High Tech Zone, Hefei, 230088, China; Tel.: +86 551 6532 7834 (“Sungrow”, “wij”, of “ons”).

 

Onze vertegenwoordiger in de Europese Unie in de zin van art. 27 AVG is Sungrow Deutschland GmbH, Balanstraße 59, 81541 München, Tel.: +49 89 324 914 789.
2. UW RECHTEN


2.1 In het algemeen heb je de onderstaande individuele rechten, oftewel je mag ons vragen om:

 

• toegang tot en een kopie van jouw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben (art. 15 AVG)

 

• verstrekking van sommige van jouw persoonsgegevens of verzending ervan naar een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gangbare, machineleesbare indeling (art. 20 AVG)

 

• bijwerking of correctie van jouw persoonsgegevens om deze accuraat te maken (art. 16 AVG)

 

• verwijdering van jouw persoonsgegevens uit onze administratie (onder bepaalde omstandigheden) (art. 17 AVG)

 

• beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (art. 18 AVG)

 

En mogelijk heb je ook het recht:

 

• om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in het geval dat wij je gegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden - art. 21 AVG).


2.2  Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn – bijvoorbeeld als we kunnen aantonen dat we wettelijk verplicht zijn je gegevens te verwerken of dat het ter beschikking stellen van de informatie persoonsgegevens van een andere persoon openbaar zou maken of dat het ons wettelijk niet is toegestaan om dergelijke informatie openbaar te maken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we gegevens kunnen bewaren, zelfs als je je toestemming intrekt.

 

2.3  Als je je rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, verzoeken wij je om verzoeken om informatie of toegang tot gegevens, of bezwaren tegen gegevensverwerking per e-mail naar data-protection@sungrow.co te sturen, of naar het adres dat is opgegeven onder Art. 1.

 

2.4  We hopen dat we eventuele vragen over de manier waarop we je gegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Mocht je toch nog onopgeloste zorgen hebben, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 AVG, in het bijzonder de autoriteit voor gegevensbescherming in de lidstaat van je gewone verblijfplaats of werkplek.

 

2.5  Tot slot dien je er rekening mee houden dat wanneer we persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht is: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, zullen we niet in staat zijn onze contractuele relatie te beheren of te voldoen aan de gestelde verplichtingen.3.  INTERNATIONALE DOORGIFTE EN GEGEVENSBEVEILIGING 


3.1  Aangezien wij een wereldwijd opererend bedrijf zijn, is het mogelijk dat je betreffende gegevens die door ons of onze serviceprovider(s) worden verzameld, worden doorgegeven en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ook kunnen ze worden verwerkt door personeel buiten de EER (in ons geval in de Volksrepubliek China dat bij Sungrow of bij een van onze leveranciers werkt. Wanneer informatie wordt overgedragen buiten de EER, en wanneer dit in een land gebeurt dat niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, worden gegevens adequaat beschermd conform door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, een Privacy Shield-certificering of de bindende bedrijfsregels van een leverancier. Laat het ons weten als je vragen hebt of een kopie van de relevante documenten wilt ontvangen (zie hieronder onze contactgegevens).

 

3.2  Onze sites kunnen van tijd tot tijd koppelingen naar andere websites bevatten. Als je een link naar een van deze websites volgt, dien je er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de verwerking op deze websites. Controleer het beleid van deze websites voordat je persoonsgegevens naar deze websites zendt.

 

3.3  We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw gegevens die wij in ons bezit hebben, te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Je gegevens worden versleuteld verzonden; wij gebruiken de codering TLS 1.2.4.  VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE VOOR INFORMATIEDOELEINDEN


4.1  Indien de website uitsluitend voor informatiedoeleinden wordt gebruikt, d.w.z. als je geen contact met ons opneemt buiten het bezoeken van onze website en niet anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen we gegevens die automatisch door je browser worden verzonden om je in staat te stellen de website te bezoeken. Deze opslag van gegevens dient uitsluitend systeemgerelateerde en statistische doeleinden (op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6, lid 1, sub f) van de AVG) en, in uitzonderlijke gevallen, om strafbare feiten te melden (op basis van art. 6, lid 1, sub e) van de AVG).

 

We kunnen automatisch de volgende gegevens over jou verzamelen:• technische informatie, waaronder het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden, het type apparaat, de browser en versie, het besturingssysteem en platform; en

 

• informatie over je bezoek, inclusief de volledige URL (Uniform Resource Locators), de reactietijden van pagina's en downloadfouten.

 

Ook kunnen persoonsgegevens verzamelen door cookies, zoals hieronder beschreven (zie Artikel 10 “Cookiebeleid” hieronder).5.  VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS WANNEER JE CONTACT MET ONS OPNEEMT EN VOOR RECLAMEDOELEINDEN


5.1  Jouw persoonsgegevens (bijv. je naam, telefoonnummer en e-mailadres) worden verzameld en verwerkt als je ons dergelijke gegevens expliciet verstrekt voor contactdoeleinden. Het gebruik van deze persoonsgegevens dient uitsluitend om je verzoek te verwerken en is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f) van de AVG.

 

5.2  Jouw persoonsgegevens zullen alleen voor reclamedoeleinden worden gebruikt, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) van de AVG. De gegevens die je ons hebt verstrekt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons opgeslagen totdat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief en zullen vervolgens worden gewist onder voorbehoud van de wettelijke bewaarplicht.6.  VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE UITVOERING VAN CONTRACTEN


6.1  Wij verwerken je persoonsgegevens (bijv. je naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, land, bedrijfssector, bedrijfsnaam, bedrijfsbelangen) met het doel de contractuele relatie tot stand te brengen en uit te voeren, en om te voldoen aan wettelijke vereisten. De verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub a) van de AVG (communicatie met de contactpersoon van de klant voor zover nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen alvorens een contract aan te gaan). De verwerking is bovendien gebaseerd op art. 6 lid 1, sub c) van de AVG, aangezien we mogelijk een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens op te slaan, bijvoorbeeld in situaties die relevant zijn voor belasting, handelsrecht of fraudepreventie.7.  VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR SPECIFIEKE DOELEINDEN


7.1  Wij verzamelen verder persoonsgegevens wanneer je bij ons naar een functie solliciteert. De verwerking van deze persoonsgegevens door ons is nodig voor de uitvoering van het wervingsproces, inclusief het opzetten van een elektronisch sollicitantenbestand, het beheren van je sollicitatie, het organiseren van gesprekken – kortom, de verwerking is nodig om een arbeidsovereenkomst met je aan te gaan. De verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1 sub b) van de AVG. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie vind je in onze [Privacymededeling voor sollicitanten] die we, wanneer nodig, afzonderlijk aan je zullen verstrekken.8.  ONTVANGERS/CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS


8.1  We kunnen je persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen van Sungrow (d.w.z. elk bedrijf, vennootschap of andere entiteit van Sungrow die hieronder wordt vermeld [VOEG EEN HYPERLINK NAAR DE WEBPAGINA IN MET NAMEN VAN GROEPSENTITEITEN] met het doel onze klantenrelaties te verbeteren en je verzoeken met betrekking tot specifieke landen af te handelen.

 

8.2  Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of politiefunctionarissen indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe serviceproviders (zoals eventpartners, distributeurs, engineering-, inkoop- en bouwklanten), die deze namens Sungrow zullen verwerken voor bovenstaande doeleinden. 

 

8.3  Bovendien maken we gebruik van dienstverleners voor gegevensverwerking in opdracht, die we hebben geïnstrueerd om de gegevens te verwerken binnen het kader van deze privacyverklaring, bijvoorbeeld in het kader van de technische infrastructuur van onze website (zoals leveranciers voor het uitvoeren van e-mailmarketing, evenementenplanning en -beheer, en het ontwerpen en creëren van websites). In deze context kunnen onze technische dienstverleners zich ook buiten de EU/EER bevinden. Als je gegevens uit de EER worden overgedragen, en als deze zich in een land bevinden waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie, worden je gegevens adequaat beschermd zoals hierboven beschreven in artikel 3.9.  BEWAARPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS


9.1  Als je klant van ons bent, bewaren we je gegevens gedurende de looptijd van elke contractuele relatie die je met ons hebt, en, voor zover toegestaan, na het einde van die relatie zo lang als nodig is om de in deze kennisgeving genoemde doeleinden te kunnen uitvoeren in overeenstemming met het toepasselijke recht.

 

9.2  Waar we persoonsgegevens met je toestemming verwerken, verwerken we de gegevens totdat je ons vraagt te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken te implementeren). We houden ook bij dat je ons hebt gevraagd je gegevens niet te verwerken, zodat we je verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

 

9.3  Gegevens over je bezoeken aan onze websites en persoonsgegevens die we verwerken met het oog op de veiligheid van onze websites worden [6/12] maanden na je laatste bezoek aan onze website bewaard.

 

9.4  Wetten kunnen eisen dat we bepaalde gegevens van je bewaren gedurende specifieke wettelijke bewaartermijnen (dit kan tot tien jaar bedragen voor facturen). In andere gevallen kunnen we gegevens voor een geschikte periode bewaren nadat een relatie met je is beëindigd om ons te beschermen tegen wettelijke claims (tot het einde van de wettelijke verjaringstermijnen) of om ons bedrijf te beheren (bijvoorbeeld voor de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).10. COOKIEBELEID 


10.1  Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een goede ervaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en stelt ons tegelijkertijd in staat om onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf die is toegewezen aan de browser die je gebruikt, en die de partij die de cookie plaatst (in dit geval ons) bepaalde informatie verschaffen. Cookies beschadigen je computer niet en bevatten geen virussen. Cookies hebben tot doel onze diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Voor het merendeel zijn de cookies die we gebruiken "sessiecookies". Deze cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek aan onze website. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat ze worden verwijderd. Deze cookies stellen ons in staat om je browser te herkennen bij je volgende bezoek. Het gebruik van cookies is nu standaard voor de meeste websites. Als je niet vertrouwd bent met het gebruik van cookies, kun je deze beheren en controleren via je browser. Ook kun je cookies verwijderen door ze uit je ‘browsergeschiedenis’ (cache) te wissen wanneer je de site verlaat. Zie de subsectie “Beheer van cookies” voor meer informatie.

 

10.2  We gebruiken de volgende categorieën cookies:

 

Noodzakelijke cookies

 

We slaan cookies op je apparaat op als deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website of het leveren van onze diensten. Met name noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. De verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f) van de AVG.

 

Analytische cookies of prestatiecookies

 

Dit zijn cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze website of het leveren van onze diensten, maar die het gebruik van diensten verbeteren door bepaalde keuzes die je maakt te onthouden en verbeterde functies te bieden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren of keuzes op de site te onthouden, zoals voorkeuren voor taal, land, regio of andere online-instellingen (bijvoorbeeld tekstgrootte, lettertypen).

 

Deze cookies stellen ons in staat het aantal bezoekers van onze sites te herkennen en te tellen, en te weten hoe bezoekers zich door onze sites bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.


Sommige analytische of prestatiecookies worden gebruikt in verband met diensten die door derden worden aangeboden, waaronder:

 

• Google Analytics is een webanalyseservice van Google (zie ook de onderstaande informatie). Google Analytics verzamelt mogelijk informatie over je gebruik van de online diensten (inclusief je IP-adres). De gegenereerde informatie wordt door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Ga voor meer informatie naar de site van Google. Google biedt ook een browser add-on waarmee je je kunt afmelden voor Google Analytics op alle websites.


10.3  Voordat we cookies gebruiken die niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website of het leveren van onze diensten, vragen we je toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG. Zie ook het gedeelte “Cookies beheren” hieronder.

 

Gebruik van cookies

 

 

Titel/naam cookie          

Naam van de betrokken externe aanbieder (indien van toepassing)

 

Doel

 

Vervaldatum

 

● _ga

 

● _gid

 

● _gad

 

Google LLC


Deze cookies worden ingesteld als gevolg van ons gebruik van Google Analytics en worden benut om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen specifieke informatie, waaronder het aantal bezoekers van de websites, waar bezoekers van de websites vandaan zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht. Houd er rekening mee dat de gegevensverwerking in wezen wordt uitgevoerd door Google en dat Google je gegevens die door Google Analytics zijn verzameld, mogelijk voor eigen doeleinden gebruikt, zoals profilering, en aan andere gegevens zal koppelen, zoals Google-accounts.Zie voor meer informatie over hoe Google je gegevens beschermt en met privacy omgaat: https://support.google.com/analytics/answer/600424

 

● Na 13 maanden

 

● Na 24 uur

 

● Na 10 minuten

 


Cookies beheren

 


[Je kunt je cookievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op de Cookie Consent Management tool op onze website te klikken. De Cookie Consent Manager van Sungrow is een tool waarmee je je instellingen met betrekking tot niet-noodzakelijke cookies kunt wijzigen. Het is niet mogelijk om de instellingen met betrekking tot noodzakelijke cookies te wijzigen. Vervolgens kun je de beschikbare schuifregelaars instellen op ‘On’ (Aan) of ‘Off’ (Uit) en vervolgens op ‘Save’ (Opslaan) klikken. Mogelijk moet je de pagina vernieuwen om de instellingen van kracht te laten worden. Deze toestemmingsinstellingen worden in de lokale opslag van je browser opgeslagen, worden nooit (voor zover de technologie dit toestaat) naar onze servers verzonden en staan het onze servers niet toe individuele gebruikers te identificeren of te volgen.]
De huidige versies van webbrowsers bieden ook verbeterde gebruikerscontroles met betrekking tot de plaatsing en de duur van zowel onze eigen cookies als die van derden. Zoek naar “cookies” in het “Helpmenu” van je webbrowser voor meer informatie over de functies voor cookiebeheer die voor je beschikbaar zijn. Je kunt cookies in- of uitschakelen door de instellingen in je browser te wijzigen. Hoe je dit kunt doen, en meer informatie over cookies, vind je eveneens op www.allaboutcookies.org. Als je er echter voor kiest om cookies in je browser uit te schakelen, kun je bepaalde activiteiten op onze website mogelijk niet voltooien of geen toegang krijgen tot bepaalde delen ervan. Als je meer informatie wilt over op je belangstelling gebaseerde advertenties, inclusief hoe je je kunt afmelden voor deze cookies, ga je naar http://youronlinechoices.eu/.
10.4. Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op je computer zijn opgeslagen en die een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen specifieke informatie, waaronder het aantal bezoekers van de website, waar bezoekers van de website vandaan zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht. Houd er rekening mee dat de gegevensverwerking in wezen wordt uitgevoerd door Google en dat Google uw gegevens die door Google Analytics zijn verzameld, mogelijk voor eigen doeleinden gebruikt, zoals profilering, en aan andere gegevens zal koppelen, zoals Google-accounts. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over je gebruik van deze website, wordt gewoonlijk verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google Analytics-cookies worden opgeslagen en je relevante persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je toestemming overeenkomstig art. 6 (1) (a) van de AVG. Cookies in verband met Google Analytics hebben een duur van 13 maanden en worden daarna automatisch verwijderd. 
We hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres zal door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden ingekort, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de beheerder van deze website gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en andere diensten te leveren met betrekking tot de activiteiten op de website en het internetgebruik voor de websitebeheerder. Het IP-adres dat door je browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en de strikte vereisten bij het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.Je kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics met ingang van de toekomst voorkomen door de Google Analytics' add-on voor afmelding van de browser voor je huidige webbrowser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Bovendien kan het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op elk moment worden tegengehouden door een opt-out cookie in te stellen, die van kracht is voor de toekomst. Klik hiervoor op de volgende koppeling: Google Analytics uitschakelen. Door deze link te bevestigen wordt een zogenaamde opt-out cookie op je gegevensopslagmedium ingesteld. Deze cookie heeft een duur van 5 jaar. Houd er rekening mee dat als je alle cookies van je computer verwijdert, deze opt-out cookie ook zal verdwijnen, d.w.z. dat als je bezwaar wilt blijven maken tegen het verzamelen van anonieme gegevens door Webtrekk, je de opt-out cookie opnieuw moet instellen. De opt-out cookie wordt per browser en computer ingesteld. Als je onze websites bezoekt vanuit je huis en vanaf de werkplek, of met verschillende browsers, moet je de opt-out cookie activeren voor de verschillende browsers of voor de verschillende computers.10.5: Google Tag Manager Deze website maakt ook gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing die wordt beheerd door Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) en waarmee websitetags beheerd kunnen worden via een interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd die onder bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze informatie. Als de registratie is uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft deze instelling van kracht voor alle tracking-tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. Klik op de volgende link om meer te weten te komen over Google Tag Manager: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html


11. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID


Dit Privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en waar nodig per e-mail aan je meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.


18MW PV Plant in Dubai
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017
Developer: Recurrent Energy
Owner: empra
EPC:Signal Energy
Capacity:205MWac
Model:SG2500U
Location:Fresno, CA
Commissioned in Q4 2017